BackEnd và FrontEnd là gì? Chúng khác nhau như thế nào?

Cập nhật ngày

Khi nói về phát triển các ứng dụng web và trang web, chúng ta không thể không nhắc đến hai khái niệm quan trọng là “FrontEnd” và “BackEnd”. Đây là hai phần quan trọng trong một hệ thống hoạt động cùng nhau để tạo ra trải nghiệm đầy đủ cho người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về BackEnd là gì và so sánh sự khác nhau giữa BackEnd và FrontEnd.

BackEnd và FrontEnd là gì? Chúng khác nhau như thế nào?
 • Save
BackEnd và FrontEnd là gì? Chúng khác nhau như thế nào?

Những điều cần biết về BackEnd

BackEnd là gì ?

BackEnd, trong ngữ cảnh của phát triển phần mềm và ứng dụng web, là một phần quan trọng của hệ thống mà người dùng không thể thấy trực tiếp nhưng có tác động to lớn đến trải nghiệm của họ. BackEnd tập trung vào xử lý dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu và điều khiển các phần của ứng dụng hoặc trang web mà người dùng không thể nhìn thấy.

Ví dụ về BackEnd (ứng dụng quản lý danh bạ)

 • Quản lý dữ liệu: BackEnd quản lý thông tin của danh bạ, bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email. Dữ liệu này có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

 • Xử lý yêu cầu: Khi người dùng thêm một liên hệ mới vào danh bạ, BackEnd sẽ nhận yêu cầu từ FrontEnd. Nó sẽ xử lý yêu cầu này bằng cách thêm thông tin của liên hệ mới vào cơ sở dữ liệu.
 • Truy vấn dữ liệu: Khi người dùng muốn xem danh sách các liên hệ trong danh bạ, BackEnd sẽ thực hiện truy vấn đến cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu về tất cả các liên hệ.
 • Xác thực và bảo mật: BackEnd sẽ kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa trước khi cho phép họ thêm hoặc xem dữ liệu liên hệ. Nó cũng đảm bảo rằng chỉ người dùng có quyền mới có thể thực hiện các thao tác nhất định.
 • Cung cấp dữ liệu cho FrontEnd: Sau khi xử lý yêu cầu, BackEnd sẽ trả về dữ liệu liên hệ cho FrontEnd để hiển thị danh sách liên hệ hoặc thông báo xác nhận sau khi thêm một liên hệ mới.
 • Giao tiếp với FrontEnd: BackEnd sẽ tương tác với FrontEnd thông qua các API (Application Programming Interface) để trao đổi dữ liệu và thông tin. Các yêu cầu từ FrontEnd sẽ được gửi đến BackEnd qua các tương tác API này.

Chức năng chính của BackEnd

Quản lý cơ sở dữ liệu

BackEnd là nơi quản lý và lưu trữ dữ liệu. Nó tương tác với cơ sở dữ liệu để lưu trữ, truy vấn và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu từ FrontEnd hoặc các dịch vụ khác.

Xử lý logic

BackEnd chứa mã lập trình để thực hiện các thao tác logic và xử lý dữ liệu. Nó đảm nhận việc tính toán, kiểm tra điều kiện và thực hiện các tác vụ phức tạp như xử lý giao dịch tài chính hoặc tính toán khoản lương.

Quản lý người dùng và đăng nhập

BackEnd quản lý thông tin người dùng, bao gồm việc đăng ký, đăng nhập và quản lý quyền truy cập. Nó đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập vào những phần của hệ thống mà họ được phép.

Cung cấp dịch vụ

BackEnd cung cấp các dịch vụ và chức năng cho FrontEnd và người dùng. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thực hiện các tính toán phức tạp và cung cấp dịch vụ như gửi email hay xử lý thanh toán.

Bảo mật

BackEnd đảm bảo tính bảo mật của hệ thống bằng cách kiểm tra danh tính người dùng, quản lý quyền truy cập và thực hiện các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu.

Giao tiếp với dịch vụ bên ngoài

Nếu ứng dụng của bạn cần tương tác với các dịch vụ bên ngoài như API của bên thứ ba, BackEnd sẽ thực hiện giao tiếp và trao đổi dữ liệu với các dịch vụ này.

Những điều cần biết về FrontEnd

FrontEnd là gì ?

FrontEnd, còn được gọi là phía giao diện hoặc phía người dùng, là phần của một ứng dụng web hoặc trang web mà người dùng có thể thấy và tương tác trực tiếp. Nó bao gồm mọi thứ mà người dùng nhìn thấy trên màn hình của họ, từ giao diện người dùng đến các thành phần tương tác như nút bấm, biểu đồ và cửa sổ pop-up. FrontEnd tạo ra trải nghiệm tương tác và trực quan cho người dùng.

Ví dụ về FrontEnd (ứng dụng đăng nhập và hiển thị thông tin cá nhân)

 • Giao diện đăng nhập: FrontEnd tạo giao diện người dùng cho việc đăng nhập. Nó bao gồm hai ô nhập liệu cho tên người dùng và mật khẩu, cùng với nút “Đăng nhập”.

 • Xử lý đăng nhập: Khi người dùng nhập thông tin và nhấn “Đăng nhập”, JavaScript trong FrontEnd kiểm tra xem thông tin đã được nhập chính xác chưa. Nếu đúng, nó sẽ gửi yêu cầu đăng nhập đến BackEnd.
 • Hiển thị thông tin cá nhân: Sau khi đăng nhập thành công, FrontEnd sẽ hiển thị trang chứa thông tin cá nhân của người dùng như tên, ảnh đại diện và thông tin liên hệ.
 • Tương tác động: FrontEnd sử dụng JavaScript để tạo các tương tác động như di chuột qua ảnh đại diện để hiển thị tooltip, thay đổi màu nền khi nhấn vào nút và hiển thị thông báo khi người dùng nhấn nút “Đăng xuất”.

 • Yêu cầu dữ liệu từ BackEnd: Khi người dùng truy cập trang thông tin cá nhân, FrontEnd sẽ gửi yêu cầu lấy thông tin từ BackEnd để hiển thị. Nó sẽ nhận được thông tin cá nhân từ BackEnd và đưa nó vào giao diện.

Chức năng chính của FrontEnd

Giao diện người dùng

FrontEnd tạo ra giao diện người dùng – mọi thứ mà người dùng nhìn thấy và tương tác trực tiếp. Điều này bao gồm bố cục, màu sắc, vị trí của các phần tử trên trang, văn bản và hình ảnh.

Thành phần tương tác

FrontEnd tạo ra các thành phần tương tác như nút bấm, biểu đồ, ô nhập liệu, menu thả xuống và các yếu tố khác để người dùng có thể tương tác với ứng dụng hoặc trang web.

Tích hợp đa phương tiện

FrontEnd là nơi mà các phương tiện đa phương tiện như hình ảnh, video và âm thanh được hiển thị và phát lại cho người dùng.

Tương tác động

FrontEnd sử dụng JavaScript để tạo ra các tương tác động như đổi màu khi di chuột qua, hiển thị cửa sổ pop-up, thay đổi dữ liệu trực tiếp trên trang và nhiều hiệu ứng khác để làm cho trải nghiệm người dùng thú vị hơn.

Đảm bảo trải nghiệm tương thích

FrontEnd cần đảm bảo rằng trang web hoạt động tốt trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau. Điều này đòi hỏi tạo ra giao diện phản hồi (responsive design) và kiểm tra tính tương thích trên nhiều nền tảng khác nhau.

So sánh sự khác nhau của FrontEnd và BackEnd

Vị trí và hiển thị

 • FrontEnd: Là phần mà người dùng có thể thấy và tương tác trực tiếp. Nó bao gồm giao diện người dùng, các thành phần hiển thị, nút bấm, biểu đồ và mọi thứ liên quan đến trải nghiệm người dùng.

 • BackEnd: Là phần không thể nhìn thấy, hoạt động ẩn sau FrontEnd để điều khiển và quản lý toàn bộ hệ thống. Người dùng không thể trực tiếp tương tác với BackEnd.

Sự khác nhau giữa BackEnd và FrontEnd
 • Save
Sự khác nhau giữa BackEnd và FrontEnd

Chức năng

 • FrontEnd: Tập trung vào việc hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng. Nó đảm nhiệm việc hiển thị thông tin, thuận tiện cho việc tương tác và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất.
 • BackEnd: Tập trung vào xử lý logic, quản lý dữ liệu và cung cấp các dịch vụ. Nó thực hiện các tác vụ bên trong hệ thống mà người dùng không nhìn thấy.

Ngôn ngữ lập trình

 • FrontEnd: Sử dụng HTML (HyperText Markup Language) để tạo cấu trúc, CSS (Cascading Style Sheets) để thiết kế giao diện và JavaScript để tạo ra các tương tác động.
 • BackEnd: Sử dụng các ngôn ngữ như Java, Python, Ruby, PHP, Node.js để xây dựng chức năng, xử lý logic và tương tác với cơ sở dữ liệu.

Kỹ năng yêu cầu

 • FrontEnd: Lập trình viên FrontEnd cần hiểu biết về thiết kế giao diện, CSS để tạo giao diện hấp dẫn và JavaScript để tạo ra các tương tác.
 • BackEnd: Lập trình viên BackEnd cần hiểu về xử lý logic, quản lý cơ sở dữ liệu, các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ và kiến thức về bảo mật.

Phụ thuộc lẫn nhau

FrontEnd và BackEnd phụ thuộc lẫn nhau để tạo ra trải nghiệm hoàn chỉnh. FrontEnd cần nhận dữ liệu từ BackEnd để hiển thị và tương tác, trong khi BackEnd cần FrontEnd để cung cấp giao diện người dùng cho dịch vụ của nó.

Tổng kết

FrontEnd và BackEnd là hai phần quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng web và trang web. Mỗi phần đóng góp vai trò riêng biệt để tạo ra trải nghiệm hoàn chỉnh cho người dùng. Hiểu rõ sự khác nhau giữa FrontEnd và BackEnd giúp bạn định hình chiến lược phát triển hiệu quả và tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và tương tác.

4.8/5 - (96 bình chọn)
About Sơn Ca

Với niềm đam mê chia sẻ kiến thức về Các công cụ AI, áp dụng trí thông minh nhân tạo vào phát triển doanh nghiệp , và các hướng dẫn tạo Blog kiếm tiền Online, Kiếm tiền với AI, Digital Marketing... sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức và tránh được những sai lầm thường gặp. Nếu bạn quan tâm đến các công cụ AI vào Nhóm ZALO của mình nhé.

Viết một bình luận

0 Shares