Hướng Dẫn Cách Giao Dịch Spot Trên Binance

Trong bài viết này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về giao dịch spot là gì? Các lệnh giao dịch spot và hướng dẫn các bạn cách giao dịch spot trên sàn Binance.

1. Giao dịch spot là gì?

Giao dịch spot hay còn gọi là giao dịch giao ngay: Là giao dịch mua hoặc bán coin ngay tại thời điểm hiện tại. Xem ví dụ về giao dịch spot sau đây:

binance spot 1
 • Save

Giả sử giá Bitcoin (BTC) là 10,000 USDT, bạn dùng 10,000 USDT đặt lệnh mua 1 BTC. Hoặc bạn bán 1 BTC thành 10,000 USDT. Quá trình giao dịch như vậy gọi là giao dịch spot. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách mua vào lúc giá thấp >> lưu trữ coin >> bán ra sau khi giá coin tăng lên.

2. Các lệnh giao dịch spot

Khi giao dịch spot thì điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu được các lệnh giao dịch để thực hiện khi mua và bán. Sàn Binance hỗ trợ 4 lệnh giao dịch spot bao gồm:

 • Lệnh Giới hạn (lệnh Limit)
 • Lệnh Thị trường (lệnh Market)
 • Lệnh Dừng giới hạn (lệnh Stop-limit)
 • Lệnh OCO

2.1 Lệnh Giới hạn: Hay còn gọi là lệnh Limit – Là lệnh mua hoặc bán coin với giá giới hạn mà bạn đã chọn.

binance spot 2
 • Save

Ví dụ, giá BTC là 10,000 USDT, bạn có thể đặt lệnh giới hạn với giá mua là 9,000 USDT. Hoặc bạn đang có 1 BTC thì có thể đặt lệnh giới hạn với giá bán là 12,000 USDT. Khi giá thị trường đạt đến mức giá giới hạn thì lệnh sẽ tự động thực hiện.

2.2 Lệnh Thị trường: Hay còn gọi là lệnh Market – Là lệnh mua hoặc bán coin với giá hiện tại của thị trường.

Ví dụ, giá BTC là 10,200 USDT, bạn có thể sử dụng lệnh thị trường để mua BTC ngay lập tức với mức giá hiện tại của thị trường là 10,200 USDT.

binance spot 3
 • Save

2.3 Lệnh Dừng giới hạn: Hay còn gọi là lệnh cắt lỗ (hay lệnh stop-limit) – Bao gồm 1 mức giá dừng và 1 lệnh Limit. Khi giá thị trường bằng giá dừng thì lệnh limit được kích hoạt. Thông thường lệnh dừng giới hạn được dùng để cắt lỗ khi giao dịch.

binance spot 19
 • Save

Ví dụ 1, bạn đã mua BTC với giá 10,000 USDT và chờ bán ở giá 12,000 USDT để kiếm lời. Bên cạnh đó, nếu giá BTC giảm xuống dưới 9,000 USDT thì sẽ giảm nhiều hơn nữa. Lúc này bạn đặt lệnh Dừng giới hạn để cắt lỗ. 

Lệnh Dừng giới hạn được đặt với giá dừng là 9,100 USDT và giá giới hạn là 9,000 USDT. Lệnh có nghĩa là khi giá BTC về 9,100 USDT thì lệnh bán BTC ở giá 9,000 USDT được kích hoạt.

Ví dụ 2, bạn đã bán BTC với giá 10,000 USDT và chờ mua ở giá 8,000 USDT để kiếm lời. Bên cạnh đó, nếu giá BTC tăng lên 11,000 USDT thì sẽ tăng nhiều hơn nữa. Lúc này bạn đặt lệnh Dừng giới hạn để cắt lỗ. 

Lệnh Dừng giới hạn được đặt với giá dừng là 10,900 USDT và giá giới hạn là 11,000 USDT. Lệnh có nghĩa là khi giá BTC tăng lên 10,900 USDT thì lệnh mua BTC ở giá 11,000 USDT được kích hoạt.

2.4 Lệnh OCO: Hay còn gọi là lệnh One Cancels The Other – Lệnh OCO được chia thành 2 lệnh: 1 lệnh Giới hạn và 1 lệnh Dừng giới hạn. Khi 1 trong 2 lệnh được thực hiện thì lệnh còn lại sẽ bị hủy. Lệnh này còn gọi là lệnh chốt lời – cắt lỗ.

binance spot 20
 • Save

Ví dụ 1, Bạn đã mua BTC với giá 10,000 USDT. Lúc này bạn có thể sử dụng lệnh OCO để đặt lệnh chốt lời ở giá cao hơn là 11,000 USDT và cắt lỗ với lệnh dừng giới hạn ở giá 9,000 USDT, giá dừng là 9,100 USDT.

Ví dụ 2, Bạn đã bán BTC với giá 10,000 USDT. Lúc này bạn có thể sử dụng lệnh OCO để đặt lệnh chốt lời ở giá thấp hơn là 9,000 USDT và cắt lỗ với lệnh dừng giới hạn ở giá 11,000 USDT, giá dừng là 10,900 USDT.

3. Hướng dẫn giao dịch Spot trên Binance

Bước 1: Tạo tài khoản sàn Binance

Đầu tiên các bạn phải tại 1 tài khoản trên sàn Binance để giao dịch, hãy nhấn vào link bên dưới:

Sau đó điền thông tin của bạn vào để đăng ký tài khoản, nếu bạn chưa biết cách thực hiện thì hãy xem bài viết hướng dẫn sau:

Hướng Dẫn Đăng Ký Và Xác Minh Sàn Binance

Bước 2: Mua USDT hoặc nạp coin vào để giao dịch

Tiếp theo là bạn phải có coin trong ví spot để giao dịch, bạn có thể mua USDT bằng tiền VND bằng giao dịch P2P hoặc mua trực tiếp bằng chuyển khoản ngân hàng.

Bước 3: Tìm hiểu giao diện giao dịch Spot

Để bắt đầu giao dịch spot, các bạn vào phần Giao dịch >> Đơn giản. Đây là giao diện để bạn đặt lệnh mua bán khi giao dịch spot. Mình sẽ đánh số thứ tự trong hình để tiện cho các bạn theo dõi:

binance spot 6
 • Save
 • [1]: Cặp coin đang giao dịch, giá thị trường, biến động giá và khối lượng giao dịch trong 24h qua.
 • [2]: Biểu đồ giá theo các khung thời gian để bạn phân tích kỹ thuật.
 • [3]: Nơi đặt lệnh mua bán khi giao dịch.
 • [4]: Các lệnh chờ mua và chờ bán trên sàn giao dịch, màu xanh là các lệnh chờ mua và màu đỏ là lệnh chờ bán.
 • [5]: Nơi tìm kiếm các cặp coin khi giao dịch spot.
 • [6]: Tổng hợp các lệnh đã giao dịch thành công.

Bước 4: Đặt lệnh mua và bán

#1. Lệnh Giới hạn (Mua)

Phần này sẽ dùng lệnh Giới hạn để mua coin, các bạn chọn lệnh Giới hạn và nhập giá vào cột Mua BTC:

 • Giá: Nhập giá mua – Ở đây giá thị trường là 50,500 USDT, mình muốn mua với giá thấp hơn nên mình nhập 49,000 USDT.
 • Số lượng: Nhập số lượng cần mua.
 • Tổng: Số lượng USDT cần trả khi mua.

Nhấn Mua BTC. Lệnh được thực hiện khi giá BTC của thị trường giảm về 49,000 USDT.

binance spot 7
 • Save

#2. Lệnh Giới hạn (Bán)

Phần này sẽ dùng lệnh Giới hạn để bán coin, các bạn chọn lệnh Giới hạn và nhập giá vào cột Bán BTC:

 • Giá: Nhập giá bán – Ở đây sau khi mình đã mua BTC ở mức giá 50,500 USDT, mình muốn bán ra ở giá cao hơn để kiếm lời thì mình nhập giá 52,000 USDT.
 • Số lượng: Nhập số lượng BTC cần bán
 • Tổng: Số lượng USDT nhận được sau khi bán

Nhấn Bán BTC. Lệnh được thực hiện khi giá BTC thị trường tăng lên 52,000 USDT.

binance spot 8
 • Save

#3. Lệnh Thị trường (Mua)

Phần này sẽ dùng lệnh thị trường để mua nhanh BTC. Chọn lệnh Trị trường và nhập số lượng USDT cần mua:

 • Giá: Giá mua sẽ là giá trị trường.
 • Tổng: Là số lượng USDT bạn cần trả để mua BTC.

Nhấn Mua BTC. Lệnh sẽ thực hiện ngay lập tức để mua BTC theo giá thị trường.

binance spot 9
 • Save

#4. Lệnh Thị trường (Bán)

Phần này sẽ dùng lệnh thị trường để bán nhanh BTC. Chọn lệnh Trị trường và nhập số lượng BTC cần bán:

 • Giá: Giá bán sẽ là giá trị trường.
 • Số lượng: Là số lượng BTC bạn cần bán.

Nhấn Bán BTC. Lệnh sẽ thực hiện ngay lập tức để bán BTC theo giá thị trường.

binance spot 10
 • Save

#5. Lệnh Stop-limit (Bán)

Phần này sẽ dùng lệnh Stop-limit để cắt lỗ sau khi đã mua BTC. Giả sử bạn đã mua BTC ở giá 50,500 USDT, bạn có thể dùng lệnh Stop-limit để cắt lỗ bằng cách nhập các mức giá vào cột Bán BTC:

 • Stop: Nhập giá dừng để kích hoạt lệnh limit – 49,100 USDT
 • Giới hạn: Nhập giá cắt lỗ – 49,000 USDT
 • Số lượng: Nhập số lượng BTC cần bán.

Nhấn Bán BTC. Khi giá BTC giảm về 49,100 USDT thì kích hoạt lệnh bán ở 49,000 USDT để cắt lỗ.

binance spot 11
 • Save

#6. Lệnh Stop-limit (Mua)

Phần này sẽ dùng lệnh Stop-limit để cắt lỗ sau khi đã bán BTC. Giả sử bạn đã bán BTC ở giá 50,400 USDT, bạn có thể dùng lệnh Stop-limit để cắt lỗ để mua lại ở mức giá cao hơn bằng cách nhập các mức giá vào cột Mua BTC:

 • Stop: Nhập giá dừng để kích hoạt lệnh limit – 50,900 USDT
 • Giới hạn: Nhập giá cắt lỗ – 51,000 USDT
 • Số lượng: Nhập số lượng BTC cần mua

Nhấn Mua BTC. Khi giá BTC tăng lên 50,900 USDT thì kích hoạt lệnh mua ở 51,000 USDT để cắt lỗ.

binance spot 12
 • Save

#7. Lệnh OCO (Bán)

Phần này sẽ sử dụng lệnh OCO để chốt lời – cắt lỗ sau khi đã mua BTC. Giả sử bạn đã mua BTC với giá 50,500 USDT. Bạn sẽ dùng lệnh OCO để đặt lệnh chốt lời – cắt lỗ cùng lúc. Hãy nhập các mức giá vào cột Bán BTC:

 • Giá: Nhập giá chốt lời – 52,000 USDT
 • Stop: Nhập giá kích hoạt lệnh cắt lỗ – 49,100 USDT
 • Giới hạn: Nhập giá cắt lỗ – 49,000 USDT
 • Số lượng: Nhập số lượng BTC cần bán.

Nhấn Bán BTC. Nếu giá BTC tăng lên 52,000 USDT thì khớp lệnh chốt lời 52,000 USDT và hủy lệnh cắt lỗ còn lại. Ngược lại nếu giá giảm xuống 49,100 USDT thì kích hoạt lệnh cắt lỗ ở 49,000 USDT và hủy lệnh chốt lời còn lại.

binance spot 13
 • Save

#8. Lệnh OCO (Mua)

Phần này sẽ sử dụng lệnh OCO để chốt lời – cắt lỗ sau khi đã bán BTC. Giả sử bạn đã bán BTC với giá 50,000 USDT. Bạn sẽ dùng lệnh OCO để đặt lệnh chốt lời – cắt lỗ. Hãy nhập các mức giá ở cột Mua BTC:

 • Giá: Nhập giá chốt lời – 48,000 USDT.
 • Stop: Nhập giá kích hoạt lệnh cắt lỗ – 50,900 USDT
 • Giới hạn: Nhập giá cắt lỗ – 51,000 USDT
 • Số lượng: Nhập số lượng BTC cần mua.

Nhấn Mua BTC. Nếu giá BTC giảm xuống 48,000 USDT thì khớp lệnh chốt lời để mua lại BTC với giá 48,000 USDT, đồng thời hủy lệnh cắt lỗ còn lại. Ngược lại nếu giá tăng lên 50,900 USDT thì kích hoạt lệnh cắt lỗ ở 51,000 USDT và đồng thời hủy lệnh chốt lời còn lại.

binance spot 18
 • Save

4. Ví spot

Ví spot trên sàn Binance là nơi để bạn quản lý coin khi giao dịch spot. Bạn có thể lưu trữ, nạp rút coin trên sàn Binance bằng ví spot. Truy cập vào ví spot bằng cách chọn Ví >> Fiat và Spot.

binance spot 14
 • Save

Giao diện ví spot xuất hiên, tại đây bạn có thể xem toàn bộ thông tin về ví spot, cũng như cách nạp rút coin trên ví spot.

binance spot 15
 • Save

5. Phí giao dịch Spot

Khi giao dịch spot thì bạn phải trả phí giao dich cho sàn Binance, hiện tại Binance đang thu phí 0,1% cho mỗi giao dịch spot. Các bạn có thể sử dụng đồng BNB để được giảm 25% phí giao dịch.

Truy cập vào trang tổng quan tài khoản sàn Binance >> kéo xuống dưới để bật tính năng Sử dụng BNB trả phí giao dịch. Sau khi bật tính năng này thì bạn sẽ dùng đồng BNB có trong tài khoản để trả phí giao dịch, và bạn thấy phí giao dịch lúc này giảm còn 0,075%. Hãy nhớ là tính tăng chỉ hoạt động khi bạn có đủ số dư BNB trong ví spot nhé!

binance spot 17
 • Save

[Video] Hướng Dẫn Giao Dịch Spot Trên Sàn Binance

Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu giao dịch spot là gì và các lệnh giao dịch spot cũng như cách giao dịch spot trên sàn Binance. Nếu có thắc mắc gì thì cho mình biết ở phần bình luận nhé!

4.9/5 - (100 bình chọn)
About Tan AI

Là một người yêu thích công nghệ và đặc biệt hứng thú đam mê với cryptocurrency, CTV bán thời gian tại Soncadigi.com

Viết một bình luận

0 Shares