Rainbow Bridge là gì ? Giải pháp phát triển giữa NEAR – ETH (Ethereum)

Các nền tảng thông dụng nhất hiện tại như EthereumBitcoin đều hoạt động riêng lẻ, không có sự liên kết với nhau. Một mặt, điều này là vô cùng quan trọng để gia tăng tính bảo mật của nền tảng, mặt khác, điều này khiến cho khả năng tương tác giữa các mạng lưới bị giới hạn, khiến nhà phát triển và người dùng trên một nền tảng chỉ có thể tương tác với các ứng dụng trên nền tảng đó.

Trong thời gian hiện nay, khi các nền tảng cùng phát triển vô cùng nhanh chóng, mà người dùng và các nhà phát triển không thể đủ sức chạy theo tất cả các nền tảng, thì nhu cầu kết nối giữa các nền tảng là vô cùng lớn.

Khi các giải pháp layer 1 đa nền tảng như Polkadot, Cosmos hay Avalanche lên ngôi, thì cũng là lúc các sản phẩm cầu nối giữa các nền tảng lên ngôi, thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dùng.

Chính vì vậy ngày 6 tháng 4 năm 2021, đội ngũ NEAR rất vui mừng thông báo rằng Rainbow Bridge đã chính thức ra mắt và các token ERC-20 hiện có thể kết nối với NEAR.

Rainbow Bridge là gì ?

Rainbow Bridge là một giao thức chung, không cần sự cho phép và không đáng tin cậy để kết nối các blockchain. Giao thức cầu nối loại bỏ nhu cầu tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ tính bảo mật của các chuỗi được kết nối. Bất kỳ ai cũng có thể triển khai một cây cầu mới, sử dụng một cây cầu hiện có hoặc tham gia bảo trì một cây cầu hiện có mà không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai khác.

Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều giải pháp mở rộng blockchain khác nhau. Thật khó để có thể chọn một giải pháp phù hợp mà vẫn đảm bảo tính an toàn cho các tài sản và dữ liệu. Rainbow Bridge muốn trở thành cầu nối giúp  di chuyển tài sản và dữ liệu giữa các blockchain với nhau.

Hơn thế nữa Rainbow còn giúp các nhà phát triển dApp có thể vừa tận dụng hiệu suất trên một blockchain này vừa có thể tận dụng cộng đồng và hệ sinh thái trên blockchain khác. Tức là tận dụng tối ưu sức mạnh từ 2 blockchain khác nhau.

Ở blockchain của Near, họ không muốn nhà phát triển phải lựa chọn giữa blockchain Ethereum hay Near. Rainbow là một cây cầu được tạo ra để có thể kết nối 2 blockchain này lại với nhau. Không chỉ là giúp người dùng sở hữu tài sản trên 2 blockchain khác nhau, Rainbow còn muốn các dApp cũng có thể tương tác lẫn nhau giữa 2 blockchain.

Thế còn Rainbow Bridge trên NEAR thì sao ?

Rainbow Bridge cũng chung chung ở chỗ nó cho phép bất kỳ thông tin nào có thể được cung cấp bằng mật mã trên NEAR có thể sử dụng được trong các hợp đồng Ethereum và ngược lại, bao gồm khả năng đọc trạng thái và lên lịch các với các lệnh gọi lại trên chuỗi khác. Ví dụ, người dùng có thể bỏ phiếu với số dư ETH của họ trong NEAR DAO mà không cần gửi giao dịch trên Ethereum.

Bản chất của Rainbow Bridge vẫn hoàn toàn phi tập trung và có thể thích ứng với bất kỳ thay đổi giao thức nào trong tương lai ở cả hai phía.

Mục đích phát triển của Rainbow Bridge.

Có rất nhiều giải pháp và khả năng mở rộng của blockchain và thật khó để có thể quyết định cái nào để sử dụng khi chúng tôi xây dựng một sản phẩm, đặc biệt là khi nó phải lưu giữ an toàn các tài sản hoặc dữ liệu. Tốt nhất, Rainbow Bridge không muốn cam kết gì cả, mục đích của họ là muốn tự do di chuyển tài sản và dữ liệu giữa các blockchain hoặc thậm chí tốt hơn nữa là chạy sản phẩm của mình đồng thời trên một số blockchain và tận dụng được mỗi sản phẩm đó.

Ví dụ, chúng ta có thể tận dụng hiệu suất trên một blockchain trong khi tận dụng cộng động và hệ sinh thái trên một blockchain khác.

Ở giao thức NEAR, Rainbow Bridge không muốn các nhà phát triển Ethereum lựa chọn giữa NEAR hoặc Ethereum. Rainbow Bridge muốn họ có cùng một tài sản trên cả hai blockchain và thậm chí có các ứng dụng liên lạc liền mạch qua mức giới hạn.

Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một cầu kết nối được gọi là Rainbow Bridge, để kết nối các blockchain giữa Ethereum và NEAR. Họ tạo ra mức độ tin cậy thấp nhất mà nó có thể là một trong những giải pháp tương thích, bạn chỉ cần tin tưởng kết nối blockchain giữa NEAR và Ethereum. Bạn không cần phải tin vào Rainbow Bridge vì không ai có thẩm quyền ngoài các Miner Ethereum và các Validator NEAR.

Rainbow Bridge là gì ? Giải pháp phát triển giữa NEAR – ETH (Ethereum)
  • Save
Rainbow Bridge là gì ? Giải pháp phát triển giữa NEAR – ETH (Ethereum)

Cơ chế dựa trên niềm tin

  • Tin rằng các khối Ethereum là cuối cùng sau khi X lần xác nhận. Hiện tại, việc triển khai cầu nối quyết định X cho nhà phát triển ứng dụng, nhưng các nhà phát triển ứng dụng sẽ sớm có thể xác định X cho chính họ. Nó có thể là 25 nếu bạn là một nhà phát triển ứng dụng điển hình hoặc 500 nếu bạn cẩn trọng;
  • Hãy tin rằng không có lúc nào 2/3 số người xác nhận Stake vào chuỗi NEAR là không trung thực. Không chỉ cầu nối mà tất cả các ứng dụng khác trên NEAR đều hoạt động theo giả định này;
  • Cho đến khi EIP665 được chấp nhận, bạn sẽ cần phải tin rằng giá gas tối thiểu của các khối Ethereum không thể nào tăng theo cấp số nhân hơn 2x lần với mỗi khối trong khoảng hơn 4 giờ. Giả sử giá gas cơ bản là 40gwei và 14bps, bạn có thể dễ dàng tính đợt tăng giá gas lên 2x lần một cách nhanh chóng bằng cách cho nó vượt quá bất kỳ giới hạn cho phép nào trước khi kết thúc 4 giờ. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về nguyên nhân của giới hạn này bên dưới.

Vì Rainbow Bridge không yêu cầu các người dùng tin bất cứ điều gì ngoài chính các blockchain, chúng tôi gọi nó là trustless (không tín nhiệm).

Mô hình trustless này dẫn đến độ trễ của các số liệu tương tác trên Rainbow Bridge:

  • Đối với sự tương tác giữa ETH -> NEAR, độ trễ là tốc độ sản xuất X khối Ethereum, nó kéo dài khoảng 6 phút cho 25 khối;
  • Đối với sự tương tác giữa NEAR -> ETH, độ trễ là 4 giờ và nó sẽ kéo dài khoảng 14 giây một khi EIP665 được chấp nhận.

Các light client

Đây là sơ đồ đơn giản của các light client hoạt động trong cầu kết nối:

Lưu ý, ngoài các hợp đồng thông minh mà triển khai các light client thì chúng tôi còn có hai dịch vụ khác, được gọi là Relay (rơ-le), thường gửi các header cho các light client. Eth2NearRelay gửi mỗi header cho hợp đồng EthOnNearClient, trong khi Near2EthRelay gửi một header mỗi 4 giờ vào hợp đồng EthOnNearClient.

Đối với cặp hợp đồng EthOnNearClient và NearOnEthClient thì có thể có một số cặp dịch vụ Eth2NearRelay và Near2EthRelay. Mỗi người bảo trì của cầu kết nối có thể chạy các cặp dịch vụ của họ. Các cặp dịch vụ này có thể cạnh tranh với nhau, chúng sẽ cố gửi các khối giống nhau cùng một lúc và chỉ có một thành công mỗi lần hoặc sao lưu lẫn nhau, một số dịch vụ sẽ chỉ gửi khối nếu các khối khác không gửi trong thời gian quy định. Việc thực hiện các dịch vụ hiện tại của chúng tôi chạy ở chế độ đầu tiên.

Cách Rainbow Bridge hoạt động

Cũng như phần còn lại của trải nghiệm phát triển trên nền tảng NEAR, cầu kết nối được xây dựng để mọi người dùng có thể truy cập và dễ dàng, nhờ thiết kế trực quan và ETH Faucet để giới thiệu trực tiếp từ MetaMask để xem cách Rainbow Bridge hoạt động). Chi phí và tốc độ sử dụng Rainbow Bridge chủ yếu phụ thuộc vào chi phí hiện tại và tốc độ sử dụng chính của mạng lưới Ethereum.

Trên NEAR, các giao dịch sẽ xác nhận trong 1-2 giây và chi phí dưới 0.01$ trong hầu hết các trường hợp. Vì cầu kết nối yêu cầu các giao dịch trên Ethereum đối với NEAR <> Ethereum, các chi phí sau đây được mong đợi. Gửi tài sản từ Ethereum đến NEAR mất khoảng sáu phút (20 block) và đối với ERC-20 chi phí trung bình khoảng 10$. Gửi tài sản từ NEAR trở lại Ethereum hiện mất tối đa mười sáu giờ (do thời gian hoàn tất của Ethereum) và chi phí khoảng 60$ (do chi phí gas ETH và giá ETH hiện tại). Các chi phí và tốc độ này sẽ được cải thiện trong tương lai gần.

Việc ra mắt Rainbow Bridge đánh dấu một bước quan trọng đầu tiên trong lộ trình tương tác của NEAR. Vì Rainbow Bridge là một giao thức chung để giao tiếp giữa các chuỗi hợp đồng thông minh, nó có thể được điều chỉnh để hoạt động với các chuỗi khác và mở ra các khả năng kết hợp hơn nữa. Vì NEAR cung cấp các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn, có thể thuận lợi cho người dùng của các chuỗi khác tương tác với tài sản Ethereum trên NEAR, thay vì kết nối trực tiếp với Ethereum.

Bước quan trọng tiếp theo trong lộ trình tương tác của NEAR sẽ là Ethereum Virtual Machine (EVM), sẽ ra mắt vào Q2/2021. Hỗ trợ EVM sẽ cung cấp một môi trường hoàn toàn tương thích cho các nhà phát triển để khởi chạy code Ethereum hiện có trên NEAR.

Tổng kết

Khi hiệu ứng mạng lưới (network effect) của Ethereum đã quá mạnh mẽ (với lượng nhà phát triển và người dùng trung thành vô cùng đông đảo), để các nền tảng khác có thể cạnh tranh với Ethereum, họ phải triển khai các cầu nối để có thể thu hút người dùng và nhà phát triển.

Bởi vậy, khi nhìn vào một hệ sinh thái, để đánh giá họ có làm tốt trong việc thu hút nhà phát triển và người dùng hay không, thử sử dụng các sản phẩm cầu nối và xem cách họ triển khai cầu nối là một trong những cách mình hay dùng để đánh giá tiềm năng hệ sinh thái đó. Nếu cầu nối hoạt động kém, không được vá lỗi, nâng cấp, thì thực sự rất khó để hệ sinh thái đó có thể phát triển rộng rãi.

Rainbow Bridge ra đời là giải pháp tốt nhất cho việc để kết nối các blockchain, Còn bạn thì sao? qua bài viết này bạn cảm thấy Rainbow Bridge như nào và nó có thật sự hữu ích? Hãy để lại nhận xét ngay cuối bài viết nhé.

Lưu ý: Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư, bạn nên tự tìm hiểu kỹ trước khi đưa gia quyết định tham gia đầu tư. 
5/5 - (95 bình chọn)
About Tan AI

Là một người yêu thích công nghệ và đặc biệt hứng thú đam mê với cryptocurrency, CTV bán thời gian tại Soncadigi.com

Viết một bình luận

0 Shares